News from Federation of Bosnia and Herzegovina

Druga obavijest o X Simpoziju magistara farmacije FBiH

Tema X Simpozija magistara farmacije je "Uloga farmaceuta o brizi u mentalnom zdravlju".

Report about Symposium and Meeting in Sarajevo

The Chamber of Pharmacists of the Federation of Bosnia and Herzegovina hosted the representatives of the Association of Pharmacists of the South-eastern Europe who came from Montenegro, Croatia, Macedonia, Serbia, and Kosovo.

IX SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE FBIH U SARAJEVU

Tema IX Simpozija je "Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije sa lijekovima"

VIII simpozij magistara FBiH u Neumu

Tema Simpozija je "Ekonomska pozicija magistra farmacije u FBiH/kako dalje"

Posjeta američkoj ambasadi

Predstavnici Komore magistara farmacije FBiH su 2. marta posjetili Ambasadu SAD-a u Sarajevu

Održan sastanak Asocijacije u Neumu

Tema sastanka bio je prijedlog Statuta Asocijacije kao i prijedlog Poslovnika o radu Asocijacije