Unapređenje sigurnosti i kvaliteta usluga zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu

JZU Institut za javno zdravstvo, Centar za zdravstveni menadžment, održao je 12.10.2017 u Banja Luci regionalnu radionicu "Unaprjeđenje sigurnosti i kvaliteta usluga zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu".

Pored predstavnika Instituta za javno zdravstvo, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, ASKVA-e i Inspektorata Republike Srpske, radionici su prisustvovali i predstavnici institucija zdravstvenih sistema iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine.

Radionica je realizovana kao rezultat istrаživаnja “Uvоđеnjе stаndаrdа sigurnоsti i kvаlitеtа u zdrаvstvеnе ustаnоvе u privаtnоm vlаsništvu u Rеpublici Srpskој (BiH)” . Istraživanje je realizovano u okviru projekta Аliјаnsе zа istrаživаnjе zdrаvstvеnе pоlitikе i sistеmа (Alliance for Health Policy and Systems Research), kоја dјеluје u sаstаvu Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (World Health Organisation).

Više informacija o istraživanju možete dobiti klikom ovdje.

 


Copyrights © 2019 Southeast European Pharmaceutical Association
sepassociation@outlook.com