Prvo obaveštenje za održavanje Okruglog stola u Beogradu

Beograd.16266

Sektor apotekarstva kao integralni deo zdravstvenog sistema u prethodnom periodu pretrpeo je veliku transformaciju koja dovodi u pitanje njegov kvalitet, održivost i mesto u zdravstvenoj zaštiti. Magistri farmacije i diplomirani farmaceuti u Srbiji, smatraju da im je obaveza da aktivno učestvuju u iznalaženju rešenja u čemu im mogu biti od velike koristi iskustva naših kolega iz zemalja Evropske Unije.

Na inicijativu mnogobrojnih kolega, diplomiranih farmaceuta i magistara farmacije, strukovne organizacije i udruženja - Savez privatnih apotekara Srbije, Farmaceutska komora Srbije i Savez farmaceutskih udruženja Srbije tokom oktobra 2017. godine organizovali su vrlo uspešnu Konferenciju na temu: Profesionalizam i liberalizacija u apotekarskom sektoruEvropska iskustva. Izuzetna predavanja i profesionalna iskustva sa nama su podelili predstavnici farmaceutskih komora Poljske, Slovenije i Mađarske: mr Michal Biljnjak, mr Miran Golub i mr Atila Horvat. Konferencija je generisala i odgovarajuće zaključke.

Okrugli sto na istu temu realizovaće se u saradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Beogradu koja želi da podeli poljska iskustva u ovoj oblasti sa srpskim partnerom.

Okrugli sto, na kome će pored predstavnika poljskih institucija aktivni učesnici biti i najviši predstavnici relevantnih institucija i organizacija, kao i stručni autoriteti iz oblasti zdravstva i farmacije iz regiona, biće održan 13. februara 2018. godine u  Beogradu, u prostorijama Farmaceutske komore Srbije, Mutapova 25.    

Verujemo da će iskustva susednih zemalja proširiti platformu zajedničkih razmišljanja i razgovora na temu regulative.

Prvo obavestenje-OKRUGLI STO 


Copyrights © 2019 Southeast European Pharmaceutical Association
sepassociation@outlook.com